Haberler

Haykad - İLÇEMİZDE VE ÜLKEMİZDE NEDEN SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI KONTROLSÜZ SAYIDA ARTTI?

İLÇEMİZDE VE ÜLKEMİZDE NEDEN SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARI KONTROLSÜZ SAYIDA ARTTI?

Sahipsiz sokak hayvanlarının sayısının kontrolsüz biçimde artıp, bir soruna dönüşmesinde ihmaller ve görevi kötü kullanmalar etkin olmuştur. Öncelikle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, gelişmiş devletler olarak tanımladığımız Avrupa Birliği Devletleri, ABD, Kanada, Avustralya gibi devetlerin Hayvan Hakları Kanunlarından eksik değildir. Ama her konuda olduğu gibi mükemmel kanunlarımız var ama Kanunları uygulamada isteksiz, taraflı ve ihmalkarız.

Belediyeler bir yerleşim merkezindeki sahipsiz sokak hayvanlarının nüfusunun kontrol edilmesinden, kötü muameleye maruz kalmamasından, aç ve susuz bırakılmamalarından, korunma ve bakımından % 100 sorumludur. Karacasu Belediye'si ve çok yakınımızdaki Tavas, Kuyucak, Nazilli vs belediyelerinde maalesef Belediyeler Sokak Hayvanları konusunda Kanunların mecbur kıldığı görevlerini yerine getirmiyorlar. Bunun Kanuni karşılığı Görevi ihmal ve kötüye kullanma suçudur. 

Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinde “görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle” (TCK m. 257/1) ve görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek” (TCK m. 257/1) kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olmak suçtur ve  cezai işlem gerektirir.

Görevi kötüye kullanma suçunun temel cezası TCK 257/1 maddesi gereği 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. TCK 257/2 maddesi gereği ihmali hareketle bu suçun işlenmesi halinde ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Görevi kötüye kullanma ise suçun niteliğine göre artar.

Yerel Yönetimler düzenli olarak sahipsiz sokak hayvanlarını kontrol etmek, üreme yaşına ulaşmış dişi ve erkek hayvanları bir veteriner denetiminde vicdana uygun yollarla yakalamak, onları bakım ve rehabilite merkezine getirip, kısırlaştırmak, kısırlaştırılan hayvan ameliyat sonrası eski sağlığına kavuşuncaya kadar korumaya almak, sonra; alındığı ortama geri bırakmak zorundadır. Aynı şekilde yaşlılık , hastalık veya başka nedenlerle kendine bakamayavak durumdaki köpekler, yaşantılarını sürdürebilecekleri uygunbir ortamda bakıma alınır.

Şu ana ilçemizde yaşanan esas sorun, Belediye'nin kanuni vazifelerini reddetmesi, yerine getirmeyerek görevi ihmal suçu işlemesindedir. Peki, bazan aleni bazan gizli giizli sahpsiz sokak hayvanlarının toplanarak, başka bir ilçenin sınırları dahiline, ya da yaşantılarını sürdüremeyecekleri ormanlık ıssız alanlara atılıp ölüme terkedilmelerinin kanuni karşılığı nedir ?

Bunun Kanuni karşılığı; vazifenin kötüye kullanılmasıdır;

Toplamak  ya da toplatmak sureti ile, bir hayvanı ya da hayvanları hayatlarını sürdüremeyecekleri ortamlara atmak / bırakmak  ,5199 Sayılı Kanun Madde14.a ‘ya göre Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, (…)[1] , aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek  , 5199 Sayılı Kanun Madde14.m’ye göre Hayvanlara acımasız ve zalimce muamelede bulunmak ; 5199 Sayılı Kanun Madde28.a’ya göre kasten hayvan öldürmek suçtur.

( MADDE 28/A – (Ek:9/7/2021-7332/12 md. Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldüren kişi altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.)

Nüfusu 25.000'e ulaşmamış yerleşim yerlerinin barınak açma zorunluluğu yoktur. Ama talep ve ihtiyaç durumunda açabilir.  

Peki,biz HAYKAD olarak bu konuda ne  yapıyoruz ?